logga

Planerade utställningar

Detta är mina planer, men de kan ju alltid ändras


2020

Datum Klubb Katt
2020-01-04--05 Fräsets Kattklubb Tanya
2020-02-08--09 Nerikes Kattklubb Tanya
2020-03-14--15 Stockholms Kattklubb Tanya
2020-04-04--05 Östkatten Tanya
2020-05-09--10 NORAK Sofia & Tanya
2020-05-23--24 Speed Cat Princessa & Tanya
2020-06-27--28 Uppsala Kattklubb Princessa, Sofia & Tanya
2020-07-04--05 Värmlands Kattklubb Princessa, Sofia & Tanya
2020-08-01--02 Top Cat Club Princessa, Sofia & Tanya
2020-08-15--16 Järva Kattklubb Princessa, Sofia & Tanya
2020-09-05 MellanSvenska Kattklubben Princessa, Sofia & Tanya
2020-09-12--13 BURAK Tanya
2020-09-26--27 Dalälvskatten Princessa, Sofia & Tanya
2020-10-10--11 Östkatten Princessa, Sofia & Tanya
2020-10-17--18 Hälsingekatten Princessa, Sofia & Tanya
2020-11-21--22 Birka Kattklubb Princessa, Sofia & Tanya

Tillbaka till Utställningar