15 oktober 2005
Masha: Bästa avelshona
Anisiia: första CAGCIB och BIV