logga

Planerade utställningar

Detta är mina planer, men de kan alltid ändras


2023

Datum Klubb Katt
2023-01-07--08 Fräsets Kattklubb Princessa & Zoia
2023-01-21--22 Norsk Rasekatt Klubb Princessa
2023-02-25--26 Nerikes Kattklubb Princessa, Sofia & Zoia
2023-03-11--12 Stockholms Kattklubb Princessa, Sofia & Zoia
2023-04-22--23 Gestrica Kattklubb Princessa, Sofia & Zoia
2023-04-29--05-01 Norsk Rasekatt Klubb Princessa, Sofia & Zoia
2023-05-06--07 Västerås Kattklubb Princessa, Sofia & Zoia
2023-06-17--18 Uppsala Kattklubb Princessa, Sofia, Viktoria & Zoia
2023-07-01--02 Värmlands Kattklubb Princessa, Sofia & Viktoria
2023-08-05--06 Speed Cat Princessa, Sofia & Viktoria
2023-08-19--20 Järva Kattklubb Princessa, Sofia & Viktoria
2023-09-02 MellanSvenska Kattklubben Princessa, Sofia & Viktoria
2023-09-30--10-01 Dalälvskatten Princessa, Sofia & Viktoria
2023-10-07--08 Östkatten Princessa, Sofia & Viktoria
2023-10-14--15 Hälsingekatten Princessa, Sofia & Viktoria
2023-11-18--19 Birka Kattklubb Princessa, Sofia & Viktoria

Tillbaka till Utställningar