logga

Planerade utställningar

Detta är mina planer, men de kan alltid ändras


2023

Datum Klubb Katt
2023-04-29--30 Adelkatten, SWS Princessa, Sofia & Zoia
2023-06-17--18 Uppsala Kattklubb Princessa, Sofia, Viktoria & Zoia
2023-08-12--13 Järva Kattklubb Princessa, Sofia & Viktoria
2023-09-02 MellanSvenska Kattklubben Princessa, Sofia & Viktoria
2023-10-07--08 Östkatten Princessa, Sofia & Viktoria
2023-11-18--19 Birka Kattklubb Princessa, Sofia & Viktoria

Tillbaka till Utställningar